Sağlık Organizasyonları ve Eğitimi

Afrika’da bölgesel ve ekonomik şartların getirdiği en büyük sorunlardan biri hastalıklar. Uluslararası kuruluşların yaptığı istatistiklere göre, kıtada her yıl 2 milyon insan kötü sağlık koşullarından dolayı hayatını kaybetmektedir.

Yine araştırmalar, günde 6 bin çocuğun ölüm sebebini yetersiz sağlık koşulları olarak açıklamaktadır. Kıtada salgın ve bulaşıcı hastalıklardan sonra en çok görülen sağlık problemleri üroloji, kadın doğum, genel cerrahi göz ve KBB hastalıkları ile ilgili yaşanmakta.

Erken yaşlarda yapılan doğumlar ve doğum esnasındaki olumsuz koşullar sebebiyle yaşanan Veziko Vajinal Fistül hastalığı Afrikalı kadınların günlük hayatını ve psikolojilerini olumsuz yönde etkileyerek onlar için hayatı çekilmez hale getirmekte. Bununla birlikte coğrafi koşulların etkisiyle ortaya çıkan katarakt sorunu, yaş ayırt etmeksizin büyük oranda görme kaybına sebep olmaktadır.

Yetersiz beslenme, içilebilir suya erişimin çok zor olması, olumsuz hijyen koşulları gibi faktörlerin sebep olduğu en önemli sağlık sorunlarından bazıları; sıtma, kolera, tifo, dizanteri, zatürre ve AIDS gibi yaygın olarak görülen hastalıklar. Tedavi edilmediğinde bu hastalıkların büyük bir kısmı ölümle sonuçlanıyor. Beslenmede, protein eksikliğinden kaynaklanan göbek ve kasık fıtıkları da özellikle çocuklarda görülen yaygın bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkıyor.

AFRİKA DOKTORLARI, kurulduğu günden bu yana 5 sağlık kampı organizasyonu düzenleyerek Uganda, Etiyopya ve Tanzanya’da 20 binden fazla kardeşimize sağlık hizmeti vermiştir.

Ülkemizde daha fazla sayıda Afrikalı öğrencinin tıp fakültelerinde eğitim görebilmeleri ve tıpta uzmanlık alabilmeleri öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Bir sonraki aşamada ise bölgede üniversiteler, tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinin açılarak bu eğitimlerin kendi ülkelerinde verilmesi ve zaman içinde sağlık alanında da kardeşlerimizin kendilerine yeter hale geldiklerini görmek en büyük hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir